Dobrodošli na stranice Stolarije Rački
Izrada po želji kupca!

Cijene naših usluga ovise o vašim željama,  
potrebama i mogućnostima. Ono što ovisi  
isključivo o nama je garancija kvalitete. U  
izradu svakog od komada namještaja  
uložen je jednak trud, a na sve proizvode  
jamčimo garancijom.
Proizvodimo i izrađujemo visoko kvalitetan  
namještaj po mjeri. Namještaj izrađujemo  
od svih vrsta drveta, panela i iverala.  
Posbno smo ponosni na radove koje  
izvodimo na crkvi Sv. Marije Okićke koji su  
izrađeni u potpunosti ručnom obradom.
U izradi naših proizvoda vodilja nam je  
tradicionalan način obrade drva, ali se  
koristimo i suvremenim alatima u pojedinim  
fazama izrade proizvoda kako bi posao bio  
lakši i brži, uz uvjet da se ne uništi karakter  
tradicijskog i umjetničkog proizvoda.
Copyright © 2014 by "Stolarija Rački"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: stolarija.racki@gmail.com